Operatorių mokymai

BOBCAT OPERATORIŲ APMOKYMAS DARBUI SU MINI BOBCAT TECHNIKA

Šie operatorių mokymai orientuoti į bazinių praktinių įgūdžių formavimą. Puikiai tiks visiems, kurie nori savarankiškai išmokti valdyti mini BOBCAT techniką. Mokymo programa apima bazines teorines ir praktines žinias apie mini BOBCAT techniką, jos klasifikacijas, bei valdymo ypatumus. Šie mokymai yra vedami nuo 2006 metų. Mokymo programa sudaryta remiantis ilgalaike įmonės patirtimi. UAB „Bobcatoma“ daugiau nei 10 metų teikia BOBCAT technikos nuomos su samdomais operatoriais paslaugas.  Pagal šią programą jau esame parengę virš 50 kvalifikuotų BOBKAT operatorių. Mokymų pabaigoje yra išduodami UAB "Bobcatoma" sertifikatai. 

BOBCAT OPERATORIŲ BAZINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA

I. TEORINIS MOKYMAS: (2 VAL.)
1. Bendroji teorija
- Įvadas. Įrenginių klasifikavimas (modifikacijos ir jų skirtumai).
- Techninės charakteristikos. BOBKAT įrenginių įvairovė, įrengimų pristatymas.
- BOBKAT įrenginių eksploatavimas. Supažindinimas su pagrindiniais padargais, vikšrais (hidraulinis kūjis ir hidraulinis grąžtas) ir jų valdymu.*
2. Saugus darbas su mini krautuvu ar mini ekskavatoriumi
- Pavojingi veiksniai ir būdai rizikai sumažinti bei jos vengimui.
- Bendrieji darbų saugos ir priešgaisrinės saugos klausimai: saugaus darbo organizavimas; operatoriaus - vairuotojo saugos priemonės, reikalavimai darbo vietai; gamybinis traumatizmas, avarijų ir nelaimingų atsitikimų darbe priežastys, jų tyrimas ir analizė; darbuotojų veiksmai nelaimingo atsitikimo ir avarijų atveju; darbo higienos reikalavimai; pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiajam.
- BOBKAT operatoriaus (darbui su mini krautuvu ir mini ekskavatoriumi) instrukcija.
3. Technikos priežiūra
- Profilaktinis aptarnavimas ir techninės priežiūros.
- BOBKAT mini technikos ratų ir padargų keitimo rekomendacijos.
* - t.y. supažindinimas su padargais, o neapmokymas jais naudotis. BOBKAT padargų valdymas yra atskira mokomoji programa, kuomet operatorius – vairuotojas su kiekvienu padargu atskirai susipažįsta ir praktiškai juos išbando.

II. PRAKTINIS MOKYMAS: (14 VAL.)
1. Supažindinimas su BOBKAT įrenginiais: mini krautuvas, mini ekskavatoriais ir padargais.
2. Darbų saugos instruktavimas darbo vietoje.
3. Individualus savarankiškas darbas. Praktinių įgūdžių formavimas
Baziniai praktiniai operatoriaus įgūdžiai: pasiruošimas darbui; veiksmai prieš pradedant darbą; padargų uždėjimas/nuėmimas; įlipimas/išlipimas iš įrenginio; mini ekskavatoriaus valdymas; strėlės, kaušo ir stabdžio naudojimas (valdymas pedalais, rankinis valdymas); kaušo pripildymas, išpylimas; kaušo naudojimas lyginti pagrindui; duobės kasimas, užpylimas; važiavimas į šlaitą ir nuo jo (su pilnu ir tuščiu kaušu); mini technikos su padargais pakrovimas, iškrovimas ir transportavimas.

III. EGZAMINAS:
1. Teorinių žinių patikrinimo testas.
2. Praktinių įgūdžių tikrinimas, atliekant konkrečias užduotis.

Mokymo programą parengė ir mokymus veda - Dainius Šeibokas, sertifikuotas BOBCAT technikos ekspertas